سنت های زیبا و انسانی را جایگزین قربانی کردن حیوانات کنیم.

به گزارش عصرایران در جریان سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان قزوین ، مدیرکل حفاظت محیط زیست این
استان در مراسم استقبال از ابتکار به جای قربانی کردن گوسفند اقدام به رها سازی
پرنده کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کاشتن نهال و رهاسازی پرندگانی که از متخلفان
گرفته می‌شود جایگزین قربانی کردن حیوانات شود.
خبر فوق را می توان یکی از زیباترین خبرهای سال جاری دانست: رها کردن پرندگان اسیر
و کاشتن درخت به جای قربانی کردن حیوانات در آیین های استقبال.

انتظار می رود این پیشنهاد انسانی، ابتدا در میان دولتمردان اجرایی شود و سپس با فرهنگ سازی
و کمک رسانه ها و اصحاب قلم و هنر، به یک فرهنگ در میان عموم مردم
تبدیل شود.

چه زیباست که وقتی عزیزی از سفر می آید ، نزدیکانش به جای آن که
حیوانی را پیش پای او بکُشند، نهالی را در حیاط یا مقابل در خانه او بکارند. با این
کار ، هم حیوانی کشته نمی شود و هم آن درخت تا سالیان سال ، نشانه ای از دوستی و
ابراز علاقه ای می شود که برای او نثار داشته اند.
گوشت حیوان قربانی ، در اندک
زمانی خورده می شود ولی میوه درخت و زیبایی و سایه اش، تا سالیان مدیدی می ماند و
نفعی به مراتب بیشتر از گوسفندی دارد که کشته و خورده می شود.
به هر حال زمان آن رسیده که برخی رسم های زیبای انسانی و زیست محیطی را جایگزین
قربانی کردن حیوانات کرد که این ، هم به نفع خود ماست و هم رضایت خداوند را در پی
دارد.

Posted in: دسته‌بندی نشده