معرفی فصل‌نامه‌ی بوم

نخستین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی بوم که خود را “فصل‌نامه‌ی تخصصی بوم‌شناسی” معرفی کرده، در پاییز 92 منتشر شد. مدیر مسوول این نشریه، امیر حمزه ثقفی، و مدیر اجرایی آن، رامین نوری است. فصل‌نامه‌ی بوم، چندین مقاله‌ی ارزشمند در زمینه‌های گردشگری، معماری، هنر، فرهنگ، طبیعت ایران، و … دارد. قطع مجله، بزرگ است  و صفحه‌بندی و عکس‌هایی عالی دارد.

خواندن این مجله را به دوستداران طبیعت و فرهنگ ایران پیشنهاد می‌کنم، و برای دوست عزیزم رامین نوری عزیز، آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم.

تلفن دفتر مجله: 88508231 و 88508232        نمابر: 88508230

Posted in: دسته‌بندی نشده