با تصویب نامه هیات وزیران اخذ مجوز آلایندگی به شروط شماره‌گذاری خودروها اضافه شد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، هیات وزیران با اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید
خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه مورخ 15/09/1389
نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت
محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام
کند.
هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

قبل از این شماره گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان‌پذیر بود.

این مصوبه در تاریخ 92/11/08 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

Posted in: دسته‌بندی نشده