دوازدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی ایران

محورهای علمی کنگره:

1. اخلاق پزشکی

2. آلرژی

3. ایمونوتراپی بیماریهای آلرژیک

4. آلودگیهای محیط زیست و سیستم ایمنی

5. ایمنی ذاتی والتهاب

6. ایمونوپارازیتولوژی

7. ایمونودرماتولوژی و…….

زمان : ۱۲-۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

مکان :سالن همایش های بین المللی برج میلاد

Posted in: دسته‌بندی نشده