این نوشته دفاع از اینانلو نیست

همه کسانی که اخبار محیط‌زیست را دنبال می‌کنند، حتما خبر شکار قوچ توسط یک مجری تلویزیون را خوانده‌اند. انگشت اتهام بلادرنگ به سمت محمد علی اینانلو نشانه رفت؛ او نیز گفت من نبودم، اخوی‌ بود و اخوی هم گفت من نبودم سرایدارم بود. بعضی‌ها نوشتند سه قوچ یک ساله توسط این یا آن اینانلو شکار شده و بعضی دیگر گفتند یک قوچ سه ساله از نفس افتاده است.

شکار یک قوچ سه ساله (یا سه قوچ یک‌ساله فرقی نمی‌کند) هیچ توجیهی ندارد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را حتی رفتاری ورزش‌مابانه قلمداد کرد، اما سوال این است که چرا چنین واقعه‌ای خشم بسیاری را سبب می‌شود اما کشتار ِ شریان‌های اصلی حیات در ایران، حیرت و واکنشی بر نمی‌انگیزد؟ این نوشتار تاملی است کوتاه بر آن چه ما می‌بینیم و آن چه که قرار نیست ببینیم و دم بزنیم:

۱

Posted in: دسته‌بندی نشده