چهره نام آشنای تلویزیون ایران در یک منطقه شکار ممنوع چه می کرده است؟!

زندگی سالم– جواد حیدریان، خبرنگار محیط زیست: محمد علی اینانلو روز 10 دی ماه که روز شهادت(امام حسن مجتبی) و روز تعطیل بوده، همراه با برادرش شکرالله اینانلو به همراه لاشه سه راس شکار در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود از سوی دو محیط بان محاصره می شوند.
به گفته فعالان محیط زیست شاهرود در روزهای عزا و شهادت، شکارچیان محلی هرگز اقدام به شکار نمی کنند اما جناب اینالو، مرد محیط زیست و چهره شناخته شده تلویزیون با برادرش در منطقه شکار ممنوع به شکار رفته است. این دو توسط محیطبانان منطقه دستگیر و همراه لاشه سه راس شکار به اداره محیط زیست استان شاهرود تحویل داده می شوند.

دو محیط بانی که این چهره نام آشنای تلوزیون را تحویل داده اند در ارتباطی که به طور غیر مستقیم(از کانالی مطمئن) با آنها داشتم تاکید دارند که محمد علی اینانلو به همراه برادرش در صحنه جرم دستگیر شده اند، ولی آنطور که مدیرکل اداره محیط زیست استان سمنان تائید کرده، صورتجلسه، تنها یک لاشه شکار را عنوان کرده و شکارچی غیر مجاز نیز آقای شکرالله اینانلو معرفی شده و آقای محمد علی اینانلو به عنوان همراه شکارچی غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع نامبرده شده است.
سوال اینجاست آقای اینانلو در یک منطقه شکار ممنوع همراه با برادر شکارچی و مسلحش چه می کرده است؟ آیا می خواسته برادرش را از شکار بی رویه باز دارد یا هدف دیگری داشته است؟
مسئله مهم این است تا زمانی سازمان محیط زیست بخواهد نام آدم های شناخته شده و ذی نفوذ را در فساد محیط زیستی فاکتور بگیرد، نمی تواند به رسالت خود که همان حفاظت از محیط زیست است، عمل کند.
سیاست یک بام و دو هوا دیگر جواب نمی دهد و مطالبه ما از این به بعد مثل آوار ویرانگر بر سر محیط زیست خواهد ریخت.
چرا محیط بانی به جرم جلوگیری از شکار در دنا محکوم به اعدام شود اما شکارچی شناخته شده ای با لابی و …کاری سازمانی، سالهاست خود را از کیفر می رهاند؟

Posted in: دسته‌بندی نشده