سمینار محیط‌زیست برای هنرمندان

حالا که شماری از هنرمندان به مسائل محیط‌زیست واکنشی مثبت نشان داده‌اند، به نظر می‌رسد باید این فرصت را غنیمت شمرد و در سمینار یا کارگاهی یکی-دو روزه آنان را نسبت به واقعیت‌های محیط‌زیست کشور روشن کرد. 

در این رابطه، می‌توان محیط‌زیست را به طور اجمالی برای این گروهِ اثرگذار در جامعه تعریف کرد. بخش‌های مختلف و اجزای تشکیل‌دهنده آن را شرح داد و از مشکلات و راه‌حل‌ها گفت. به علاوه به طور مشخص نشان‌شان داد که فعالیت هنرمندانِ موردِ توجه جامعه تا چه اندازه می‌تواند در پیشبرد اهداف حفاظت محیط‌زیست موثر باشد. شاید سمینار یا کارگاهی یکی- دو روزه برای این گروه راهی باشد تا شمار کثیری از ایرانیان نیز به طور غیرمستقیم به موضوع محیط‌زیست حساسیت نشان دهند. همین که شماری هنرمند نام‌آشنا در سمینار یا کارگاهی با عنوان محیط‌زیست جمع شوند برای مثلا دو روز، خود خوراک

Posted in: دسته‌بندی نشده