کار را که کرد، آنکه تمام کرد (کوشان مهران)

باز هم کوشان عزیز با ارسال نوشته های جالب و گزنده و در عین حال کمی ناامید کننده اش این دایی جان ناپلئون سبز نویس محیط زیستی را پاسخی داده و در جواب بحث کمک یارانه ای هنرمندان به محیط زیست مطلبی را ارسال کرده است. بدون کم و کاست و این دفعه بدون سانسور! بر روی وبلاگ می گذارم. باز هم از وی تشکر می کنم.

صندوق حفاظت از حیات وحش کامبریا(http://www.cumbriawildlifetrust.org.uk/) برای خرید زیستگاه Eycot hill تا
پایان سال 2014 به مبلغ 968000 پوند نیاز مبرم دارد وگرنه با پایان مهلت این قطعه
ملک خصوصی به دیگر متقاضیان برای کاربرد های اقتصادی و یا گردشگری واگذار می گردد.

این زیستگاه از چراگاهی مرتفع با بستری از سنگ
های آتشفشانی در کنار جگنزاری تالابی تشکیل شده و دربردارنده گونه هایی همچون
چکاوک آسمانی ، پیپت و جغد گوش کوتاه می باشد. شاید در نگاه نخست این زیستگاه قطعه
زمینی بایر و فاقد گونه های جانوری بزرگ جثه همچون گوزن و یا پوشش جنگلی چشمگیری
باشد ولی در جزیره بریتانیا و بویژه انگلستان یافتن اینگونه زیستگاه های نسبتا بکر
و بدور از دست اندازی صنایع آلاینده و کشاورزی متمرکز روز به روز دشوار تر می
باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده