معرفی کتاب : راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی

معرفی کتاب : راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی

جلد دوم: آشنایی با مخاطرات تجهیزات آزمایشگاهی و نمونه برداری

مولفین: دکتر نیما پورنگ، مهندس مهرناز بنی اعمام، دکتر عباسعلی مطلبی

چاپ اول : 1391

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران- مدیریت اطلاعات علمی

 

با توجه به اینکه امروزه در انجام بسیاری از امور (بویژه مشاغل علمی و تخصصی) بکارگیری فن آوری های نوین و پیچیده الزامی می باشد، لذا مخاطرات بالقوه ناشی از محیط کار و خسارات جبران ناپذیر احتمالی، به دغدغه فکری بسیاری از متخصصین ایمنی محیط کار مبدل شده است. بررسی ها نشان می دهد که محیط های آزمایشگاه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید در ابزار و وسایل آزمایشگاهی بیشتر از محیط های صنعتی در معرض مخاطرات و حوادث ناشی از کار قرار دارند. به منظور کاهش آمار حوادث در محیط های آزمایشگاه و ایجاد محیطی امن  و در نتیجه کاهش هزینه های مربوطه، افزایش بهره وری و از همه مهمتر حفاظت و صیانت از کارکنان، در ایمنی باید رویکرد پیشگیرانه مدنظر قرار گیرد.

این کتاب شامل چهار فصل  و 212 صفحه است . فصل نخست «ایمنی دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهها» را مطرح می کند.فصل دوم به موضوع «ایمنی هنگام نمونه برداری» می پردازد. سومین فصل «ایمنی و کنترل مدیریت دفع مواد زائد پسماندهای شیمیایی آزمایشگاه» و فصل چهار« ایمنی و حوادث آزمایشگاه» را تشریح می نماید.

مطالعه این کتاب کاربردی و مفید در حوزه ایمنی و بهداشت آزمایشگاهی را به متخصصین، پژوهشگران و کارشناسان آزمایشگاه توصیه می کنم.

مطلب مرتبط در وبلاگ:

جلد اول کتاب راهنمای کاربردی مخاطرات ایمنی و بهداشت در امور آزمایشگاهی

Posted in: دسته‌بندی نشده