کشتن 45 میلیون بوقلمون برای یک وعده غذا

امروز و به مناسبت روز شکرگذاری (تنکش گیوینگ) در ایالات متحده امریکا حدود 45 میلیون بوقلمون خورده می شود تا نشان داده شود ظلم به حیوانات منحصر به کشور یا گروه خاصی نیست!
عکس فوق، یکی از برنامه های نمادین حامیان حقوق حیوانات به مناسبت این روز است.

Posted in: دسته‌بندی نشده