پيك محيط زيست سبز 2011-06-17 17:14:00

جمعیت حامیان زمین جهت آموزش چهره به چهره به شهروندان تهرانی در طرح "نصب انشعاب فاضلاب تهران" آموزشگر می پذیرد.

علاقه مندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۲۴۷۶۴۶۰ و یا ایمیل [email protected] تماس بگیرند.