20-26 اکتبر (28 مهر – 4 آبان) هفته جهانی پیشگیری از مسمومیت با سرب

20-26 اکتبر (28 مهر – 4 آبان) هفته  جهانی پیشگیری از مسمومیت با سرب می باشد. بازگوئی خطرات ناشی از سرب و نقش آن در امراض سرطانی و غیر سرطانی به عهده متخصصین امر می باشد. آمار موجود بیانگر این واقعیت تلخ می باشد که بخاطردر معرض سرب  گرفتن در دوران کودکی سالیانه 600000  معلول ذهنی  به ساکنین کره خاکی اضافه می شود.

استفاده از لوله‌های آب سرب‌دار ، استفاده از رنگ‌های سرب دار، بنزین دارای سرب و تجمع سرب در خاک و سپس ورود آن به مواد غذایی و چرخه غذایی انسان از جمله راه‌های انتقال سرب به بدن هستند.

یکی از راه‌های انتقال سرب به بدن تنفس هوای آلوده است. بنزین سرب (از قرار اطلاع در بنزین های سوپر دارای سرب بیشتری می باشند) زمين های مجاور خيابانها و اتوبانها با ترافيک شديد ، همه با فاصله حدود 5/0 يا 1 کيلومتری خيابان آلوده

به سرب می باشند. مسلماً کودکان دست فروش که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در ترافیک های تهران عرضه می کنند در واقع محکومان محکوم نشده به مرگ تدریجی هستند که تعدادشان در کلان شهر ها قابل توجه است. امروزه در تنل تازه افتتاح شده نیاش شاهد حضور کارگرانی هستیم که بدون استفاده از ماسک در داخل تنل به هدایت خودرو و دیگر کار ها مشغولند در واقع دارند با تزريق تدريجي سم اعدام می شوند

در مکان‌هایی که سرب در خاک به میزان بیشتری وجود دارد، غلظت سرب در بدن افراد بومی آن مکان بیشتر است. کارکنان معادن سرب، کارکنان کارخانه‌های باطری سازی و نظایر آن که در معرض تماس با سرب هستند و … از دیگر قربانیان خط مقدم سرب محسوب می شوند. حسب تجارب جهانی پیشگیری از مسمومیت با سرب چندان مشکل نیست بستگی به آن دارد جان انسان ها چقدر برای برنامه ریزان جامعه ارزش دارد. اطلاع رسانی و اعتراض حد اقل وظیفه شهروندی در هفته  جهانی پیشگیری از مسمومیت با سرب می باشد
Posted in: دسته‌بندی نشده