کشتی شکستگانیم و دارند میراث ، مفاخر و سنت‌هایمان را به یغما می برند

هند شروع کننده بود، تاج محل را که به گفته سوزان جولیکا محقق نامی معماری طبیعت کوپی برداری از پردیس های پارس می باشد با عنوان میراث  جهانی هندی به ثبت رساند بعد  از آن نوبت به ثبت مفاخر و سنت‌های ایرانی از سوی ترکیه و تاجیکستان و… رسید. در تازه‌ترین مورد، جمهوری آذربایجان به دنبال ثبت معنوی ورزش چوگان در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. قبل از آن هم آذربا یجان به استناد مالکیت یک لکه 20 هزار هکتاری داشت جنگل های هیرکانی با عنوان میراث جهانی  به نام خود ثبت می کرد، مقامات سازمان های ذیربط آش ریخته را نذر امامزاده نموده و پیگیری امر را به بدنه کارشناسی ارجاع دادند.  

دراجلاس کارشناسي” اجراي کنوانسيون ميراث جهاني” از تاريخ 27 فوريه لغايت 3 مارس ، 2008 در جزيره فيلم آلمان که با حضور کارشناسان آذربايجان، آژانس فدرال حفظ طبيعت و نهاد هاي غيردولتي ، استادان ذيفن دو دانشگاه آلمان، کارشناسان اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، مسئول يونسکو دفتر تهران و مسئول دفتر مرکزي ميراث جهاني يونسکو دفتر پاريس و …  برگزار شد، حضور پیدا کردیم.  

با تلاش گروه کارشناسي، ايران به عنوان کشور راهبر در اجراي کنوانسيون ميراث جهاني در منطقه هيرکان برگزيده شد. اما در سطح ملی  نا مدیران دوباره وارد  شده وبا به خدمت گرفتن کارشناس نما ها این موفقیت را به شکست تبدیل نمودند چگونگی اش را در یاد داشت همان سال ملاحظه کنید


یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۸ ه‍.ش.

يادي از جزيره فيلم آلمان

ايران، راهبر کنوانسيون ميراث جهاني در منطقه هيرکان

با تلاش گروه کارشناسي، ايران به عنوان کشور راهبر در اجراي کنوانسيون ميراث جهاني در منطقه هيرکان برگزيده شد
اجلاس کارشناسي” اجراي کنوانسيون ميراث جهاني” از تاريخ 27 فوريه لغايت 3 مارس ، 2008 در جزيره فيلم آلمان با حضور کارشناسان ايران، آذربايجان، آژانس فدرال حفظ طبيعت و نهاد هاي غيردولتي ، استادان ذيفن دو دانشگاه آلمان، کارشناسان اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، مسئول يونسکو دفتر تهران و مسئول دفتر مرکزي ميراث جهاني يونسکو دفتر پاريس و … تشکيل شد

بر اساس بند 2 از فصل عمومي، ايران (برمبناء تصميم13.128 کشور هاي عضو) کووتا (بخوان مسئوليت، در ضمن ياد آور مي گردد بخاطر پيشقدمي آذربايجان قبل از اين اجلاس کشور مزبور کووتا محسوب مي شد)ثبت جنگل هاي هيرکان را به عهده گرفت.همين طور بر اساس بند 3 از فصل مذکور عنوان محلي پيشنهاد ثبت قبلي از طريق آذربايجان حذف و با توجيه فني هئيت کارشناسي ايراني نام علمي منطقه (هيرکان) عنوان رسمي ثبت پرونده محسوب گرديد
مقرر بود تا 30 سپتامبر 2008 (قابل تمديد حداکثر تا 30 سپتامبر 2009) ايران براي نمونه هاي بارز معرف پروانس فرعي هيرکاني و نمونه هاي معرف زون هاي ترکيبي هيرکان با ديگر مناطق ژئوبتانيکي سرزمين بصورت مجموعه زنجيره اي تشکيل پرونده بدهد. مقرر بوده جنگل هاي واقع در کشور همسايه جمهوري آذربايجان از طريق ايران به عنوان يکي از حلقه هاي زنجيره مزبور ثبت شود
اما چه شد؟ اين برنامه را به کجراهي کشيدند که مپرس

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم


Posted in: دسته‌بندی نشده