آیا با تغییر دولت همه مشکلات بافت تاریخی مجاور مترو اصفهان برطرف شده؟!

داستان متروی اصفهان به دولت تدبیر و امید رسید. متروی اصفهان یکی از خبرساز ترین پروژه های عمرانی در سالهای گذشته بوده است که به دلیل عبور از بافت تاریخی اصفهان و تخلفات انجام شده که همراه با سرپیچی از قانون و مصوبات شورای عالی ترافیک بوده است در این چند ساله در صدر خبرهای حوزه میراث فرهنگی در اصفهان و حتی کشور بوده است.

خوانندگان قدیمی این وبلاگ حتماً از ماجرای مترو اصفهان خبردار هستند. خط یک متروی اصفهان طبق اعلام نظر شورای عالی ترافیک قرار بود از زیر خیابان شمس آبادی و با فاصله بسیار زیاد نسبت به سی و سه پل عبور کند. در حالیکه طبق دستور قضایی پروژه متروی اصفهان در دروازه دولت متوقف بود به یکباره خبر رسید که علیرغم دستور قضایی پروژه آغاز به کار کرده و تونل مترو ضمن عبور از بافت تاریخی چهارباغ پایین، در نزدیکی سی و سه پل است.
پس از شنیدن این خبر، فعالان میراث فرهنگی و سازمانهای غیردولتی میراث فرهنگی تلاش بسیاری داشتند تا این پروژه متوقف شود و تونلی که برخلاف دستور قضایی و نظر کارشناسان احداث شده بود مورد استفاده قرار نگیرد. در این گیر و دار خبرهایی از انحراف تونل در نزدیکی سی و سه پل و حتی احتمال برخورد آن با پایه های پل به گوش رسید.
برگزاری جلسات و همایش های متعدد از سوی گروه های میراث فرهنگی در کشور، اظهارنظر کارشناسان، نامه نگاری و اعتراضات فراوان گروههای میراث فرهنگی، پیگیری قضایی پرونده مترو اصفهان از جمله اقداماتی بود که در مقطعی از زمان اجرا شد.
دامنه این اتفاقات منجر به آن شد که مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان خبر از عدم عبور مترو از تونلی که زیر بافت تاریخی احداث شده بود داد و گفت این تونل به موزه عبرت تبدیل شود.
اکنون پس از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید خبر می رسد که استاندار جدید اصفهان هفته گذشته بازدیدی از پروژه متروی اصفهان داشته اند و اظهار امیدواری کرده اند این پروژه هر چه سریعتر به بهره برداری برسد و این درحالیست که خبری از اعتراضات سالهای پیش نیست و کوشندگان میراث فرهنگی و سازمانهای غیردولتی میراث فرهنگی اظهار نظر جدیدی نسبت به وضعیت تونل متروی اصفهان و خطراتی که بافت تاریخی اصفهان با آن مواجه است نداشته اند!
در هر حال مدیران جدید استان اصفهان و بویژه استاندار محترم اصفهان بخوبی بر این نکته واقف هستند که در صورت عبور مترو از تونلی که از بافت تاریخی عبور کرده و بروز هر گونه مشکل برای بافت تاریخی اصفهان، مدیران جدید و دولت جدید در این اتفاق سهیم هستند و نمی توان همه تقصیرات را متوجه مدیران قبلی کرد. هیچ چیزی از سی و سه پل و بافت تاریخی اصفهان ارزشمند تر نیست و هیچ عذری در برابر هرگونه خطری که متوجه بناهای تاریخی اصفهان شود قابل توجیه نیست. همچنین لازم است کوشندگان میراث فرهنگی و گروههای حامی میراث فرهنگی سکوت چند ماهه اخیر نسبت به شرایط بافت تاریخی اصفهان را بشکنند. بی شک اگر عبور مترو از بافت تاریخی در زمان دولت قبلی می توانست به بافت تارخی اصفهان آسیب وارد کند در زمان دولت جدید نیز چنین خواهد بود!

مطلب مرتبط: پرونده متروی اصفهان در این وبلاگ

Posted in: دسته‌بندی نشده