هشت‌پاي غول پيكر، صيادان فلوريدايي را حيرت زده كرد

گروهي از صيادان فلوريدايي در هنگام صيد، با مشاهده جسد يك هشت‌پاي غول پيكر 5/7 متري حيرت زده شدند.
به گزارش (ايسنا)، اين صيادان در حالي كه مشغول ماهيگيري بودند ناگهان متوجه وجود يك جسم بزرگ در آب ‌شدند. آنها پس از بررسي بيشتر متوجه لاشه اين ماهي مركب غول پيكر ‌شدند كه در آب شناور بود و حدود 200 پوند وزن داشت.
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، سخنگوي كميسيون حفاظت از حيات وحش و آبزيان در فلوريدا اعلام كرد كه اين هشت پاي غول پيكر به زودي در اين سازمان و با همكاري گروهي از متخصصن دانشگاه فلوريدا مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.