دیگر نمی شود بی توجه بود

 

اگر خاطرتان باشد هر گاه شرایط حاد جوی در نقطه ای از دنیا رخ می دهد، مثل سیل در پاکستان، آتش سوزی جنگل ها در استرالیا و یا طوفان در ایالات متحده، من اینجا می نویسم که لینک خیلی مشخصی بین افزایش دما، تغییر اقلیم و شرایط حاد و خاص جوی شناسایی نشده است. خود IPCC و همکارانش هم به طور مستمر نسبت به این قضیه هشدار می دهند.

اما به نظر می رسد به تدریج افراد و گروه های پژوهشی بیشتری به ارتباط احتمالی میان این دو علاقمند می شوند. تلاش این محققین برای این نیست که بگویند افزایش شرایط حاد مستقیما به دلیل افزایش دما است اما تلاش دارند از تعاملات میان این دو پدیده پرده بردارند.

به عنوان مثال یکی از بحث هایی که در این حوزه انجام می شود این است که افزایش دما باعث افزایش رطوبت موجود در جو شده است که این امر باعث افزایش طوفان ها و بارندگی های سیل آسا گردیده است. 

آنچه پژوهشگران در حال حاضر پیرامون آن سخن می گویند این است که بایستی ارتباط احتمالی در این حوزه مورد بررسی و شناسایی دقیق قرار بگیرد. 

در این رابطه اینجا بیشتر بخوانید. نقشه ی رویدادهای حاد جوی در سال های اخیر را اینجا ببینید.