در محل درياچه سدها شنا نکنيد

  همه ساله با آغاز فصل گرما و به ويژه در روزهاي پاياني هفته و روزهاي تعطيل، شماري از شهروندان بدون توجه به علايم هشدار دهنده و اطلاعيه هاي مکرر در درياچه سدهاي لتيان، لار، کرج و طالقان اقدام به شنا مي کنند.  شرکت آب منطقه اي تهران از مردم درخواست کرد تا از شنا کردن در درياچه سدها پرهيز کنند.

شرکت آب منطقه اي تهران در اطلاعيه اي با اعلام اينکه تاسيسات آبي همچون درياچه سدها محل مناسبي براي شنا نيست، از شهروندان خواسته است که از شنا در اين مکان ها خودداري کنند.

در اين اطلاعيه آمده است: همه ساله با آغاز فصل گرما و به ويژه در روزهاي پاياني هفته و روزهاي تعطيل، شماري از شهروندان بدون توجه به علايم هشدار دهنده و اطلاعيه هاي مکرر در درياچه سدهاي لتيان، لار، کرج و طالقان و نيز بند انحرافي و کانال هاي آبياري و زهکشي کرج، ورامين، رباط کريم و کردان اقدام به شنا مي کنند که اين سهل انگاري و بي توجهي موجب بروز خسارت هاي جاني و مالي فراوان براي هموطنان مي‌شود.

در اين اطلاعيه ضمن تاکيد بر اين نکته که تاسيسات ياد شده محل مناسبي براي شنا نيست، از هموطناني که اين اماکن را براي تفرج انتخاب مي کنند، درخواست شده است تا به خاطر حفظ سلامت خود و خانواده شان به علايم هشدار دهنده و تذکر ماموران توجه جدي کنند.

همچنين در اين اطلاعيه تاکيد شده است: بديهي است اين شرکت و واحدهاي تابعه در صورت بروز هر گونه حادثه در مناطق يادشده، هيچ گونه مسئوليتي به عهده نخواهند داشت.