سال های خاص

 

در گفتگویی که یکی از معروف ترین هواشناسان جهان با گاردین انجام داده است به برخی ویژگی های سال گذشته ی میلادی از منظر اقلیمی اشاره کرده است. به گفته ی وی در این سال خشکی زمین بالاترین دما و بیشترین مقدار رطوبت را تجربه کرد در حالی که بخش هایی از زمین سردترین و خشک ترین سال خود را سپری کردند. در این سال شرایط مانسون چین بی سابقه گزارش شد و نقاط مختلفی از دنیا را سیل و آتش سوزی فراگرفت. این در حالی است که 2011 برای شکستن رکورد سال پیش تلاش خود را آغاز کرده است.

در حالی که این روزها میزان خشکسالی در تگزاس آمریکا به حدود 65 درصد رسیده، اروپا یکی از گرم ترین بهارهای خود را تجربه کرده است. در عین حال پایین ترین اعداد برای یخ های قطبی و بالاترین عدد برای طوفان های آمریکای شمالی ثبت شده است هرچند متخصصان بر این باورند که شاید شرایط خاص سال گذشته و سال جاری به این زودی ها تبدیل به شرایط نرمال مورد انتظار نشود.