برگزاری شورای سلامت و امنیت غذایی در کاشمر

 

شورای سلامت و امنیت غذایی در کاشمر برگزار شد

 

شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشمر با حضور مسئولین عضو این شورا با دستور کار :

-بیماریهای روده ای و انگلی

-جامعه ایمن

-رفع ابهامات و هماهنگی بیشتر بین ادارات بازرگانی و مجمع امور صنفی و مرکز بهداشت در خصوص مسائل بهداشتی

در محل سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان کاشمر برگزار گردید.

   دکتر قائمی معاون امور بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشمر در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته طی سالهای 89 _86 در این شهرستان توسط اعضای جامعه ایمن و ارائه سیمای حوادث طی این سالها ارائه نمود .و خاطر نشان کرد با توجه به اینکه در خرداد سال 86 شهرستان کاشمر به عنوان اولین شهر ایران و منطقه خاورمیانه و همچنین منطقه EMRO به عضویت جامعه ایمن جهانی پیوسته است و این افتخار نصیب این شهرستان گردیده با توجه به بازدیدی که در سال 91 کارشناسان جامعه ایمن از شهرستان خواهند داشت امیدواریم که بتوانیم همچنان این افتخار را حفظ نمائیم .

 

     دکتر قائمی همچنین به آغاز گرما و توجه ویژه مسئولین به جلوگیری از شیوع بیماریهای روده ای و انگلی در فصل گرما اشاره نمود .

     امیر کلالی فرماندار کاشمر در این جلسه ضمن تشکر و تقدیر از مسئولین شبکه و اعضای شورای سلامت از برگزار کنندگان این شورا خواست تجدید نظری در خصوص نحوه برگزاری و دستور کار جلسات بعدی صورت پذیرد.

     در پایان نیز از فعالیتهای صورت پذیرفته مهندس محمد مهدی توکلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشمر به عنوان حامی نمونه سلامت شهرستان، تقدیر و لوح سپاسی با امضای استاندار خراسان رضوی توسط فرماندار محترم ، به وی اهدا شد .

 

 

منبع خبر : سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر