بهایی گزاف برای پاسداری از طبیعت ایران

شماری‌ گمان می‌کنند کار کردن در طبیعت، حضور مدام در عرصه‌های طبیعی و حفاظت از آنها می‌تواند چه شغل لذت‌بخش و مفرحی باشد. غافل از آن که چنین مشاغلی تا چه حد خطر آفرین است و به تدریج در سایه کم‌توجهی‌های مسولان و مردم، طاقت‌فرسا هم می‌شود.

گارد محیط‌زیست از افرادی تشکیل می‌شود که عمر خود را برای نگهداری و پاسداری از میراث طبیعی ایران صرف می‌کنند. این افراد بر اساس «دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست» پس‌ از طی دوره‌های آموزشی،‌ مسئوليت‌ نظارت‌ بر فعاليت‌های توسعه‌ عمرانی و كنترلی، عوامل‌ تخريب‌ يا ترميم‌ و بهسازی آن‌ و نيز مسئوليت‌ اجرای قوانين‌ و مقررات‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و شكار و صيد را به‌ عهده‌ دارند که عبارتند از ارشد محيط‌‌دار، افسر محيط‌دار، محيط‌دار و محيط‌بان‌، شكاربان‌ (كمك‌ محيط‌‌بان‌)،

Posted in: دسته‌بندی نشده