برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات اقلیم

در تهران کارگاه آموزشی ای در مورد تغییرات اقلیم برگزار شده است. خبر کارگاه را اینجا می توانید روی مهر بخوانید. تصاویر این مراسم هم اینجا است. چند جمله ی زیر به نظرم جالب بود:

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: تغییرات اقلیم در ایران به چند صورت خود را نشان داده که اولین تغییر کاهش آورد رودخانه‌ای است که به طور متوسط 30 درصد کاهش داشته، این در حالی است که تا سال 1990 تنها 20 درصد از منابع آب سطحی به سیلاب تبدیل می‌شد اما هم اکنون این رقم به 40 درصد رسیده است. در سطح جامد نزولات شاهد کاهش از 25 به 15 درصد هستیم؛ به این معنا که خط برف در ارتفاعات تغییر کرده و این عاملی است که در کشاورزی، محیط زیست، سلامت و حیات وحش بسیار اثرگذار است.

علی سلاجقه رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت:‌ پدیده تغییرات آب و هوایی پدیده‌ای جهانی است که تمامی ساکنان کره زمین به نحوی از آن تاثیر می‌پذیرند که تاثیر آن در کاهش بارندگی، افزای دما، طغیان آفات، تهدید امنیت غذایی و تخریب منابع پایه تولید می‌توان مشاهده کرد لذا حل این مشکل بدون همکاری جامعه جهانی و پذیرش تعهد از سوی کشورهای توسعه یافته امکان پذیر نیست. در شرایطی که شاهد آثار سوء پدیده تغییر آب و هوا در کشورهای منطقه هستیم لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت سازگاری با آثار این پدیده اقدام کنیم. به گفته وی ایران نیز از جمله کشورهایی است که از آثار این پدیده مصون نبوده و تشدید وقوع سیلاب‌های مخرب، خشکسالی و ورود ریزگردها از کشورهای همسایه را می‌توان مثال بارز دانست.   برگزاری کارگاه آموزشی تغییرات اقلیم