وقتی که دیگر خود نیستم

با تشکر ویژه از امید پرتوی عزیز بابت عکس

طبیعت گردی یعنی چه:

با طبیعت بودن یعنی بدون بال پرواز کردن.

عشق ورزیدن به طبیعت یعنی فرار از گذر عمر .

این سفر یعنی بازگشت به دامان مادر (طبیعت)

طبیعت گردی یعنی آشنایی با همسفرانی که پاکترین اندیشه،لطیف ترین نگاه، و عاشق ترین قلبها را دارند.

طبیعت گردی یعنی دیدار و درک بزرگترین معجزه های خلقت که تکاملشان میلونها سال زمان برده است .

 و متاسفانه :

طبیعت گردی یعنی آخرین دیدارهای انسان امروز  از قلب معجزات الهی.

اگر دین داریم (مهمترین میراث خدا در زمین امانتهایی هستند که خدا آنها را خلق کرده)

اگر وجدان داریم(آنها هم چون ما حق زندگی دارند)

اگر انسانیم(نسلهای بعد هم حق دیدن و درک این زیباییها را  چون ما دارند)

پس بیایید همه پاسدار زمین و زمینیان باشم 

بیایید برای حیوانات و مادر طبیعت نیز حقوق و احترام قائل  شویم تا فرزندان و آیندگان نیز از ما به احترام سخن یاد کنند.

دیده بان میانکاله