عکسی جالب از تبلیغ یک کلینیک دندانپزشکی در هندوستان!

این عکس شاید نشانه ای باشد از همزیستی مردم کشور هندوستان با حیوانات و اینکه بر خلاف برخی از ملل دنیا، هیچ حیوانی را پست و بد نمی دانند...

Posted in: دسته‌بندی نشده