تصاویری از گلهای دشت شقایق دماوند

با توجه به اینکه از دو هفته پیش روزهای جمعه؛  برنامه نگهبانی از دشت شقایق دامنه های قله دماوند شروع شده است و فعالین محیط زیست و کوهنوردان با حضور در این دشت های زیبا به نگهبانی از گلهای شقایق مشغول می باشند و این عکس گلهای شقایق توسط سرکار خانم فرجی خبرنگار محیط زیست در جمعه هفته پیش تهیه شده است .با تشکر از زحمات ایشان جهت ارسال عکس

65686_orig.jpg

65688_orig.jpg

65693_orig.jpg

65695_orig.jpg

65698_orig.jpg

65699_orig.jpg

65700_orig.jpg

65701_orig.jpg

65703_orig.jpg