آبیاری به اصطلاح قطره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی / عکس

جامعه > شهری  - یکی از کاربران خبرآنلاین با ارسال عکس‌های زیر نوشته است:
"این آبیاری به اصطلاح قطره ای درختان در خیابان جمهوری است. بعد از کندن شمشادها از اطراف پیاده روها در خیابان جمهوری و کاشتن این درختان و کلی هزینه برای آبیاری قطره‌ای آنها هر روز شاهد این نوع از آبیاری در خیابان هستیم طوری که آب
تمامی پیاده رو و نصف خیابان را می گیرد و برای کسانی که از اتوبوس پیاده می‌شوند یا در ایستگاه اتوبوس هستند و همچنین مغازه‌داران ایجاد مشکل می‌کند.نمی دونم آقایان تلقی‌شون از آبیاری قطره ای چی هست؟ اگر قطره ای اش اینه پس آبیاری غرق آبی چیه؟"

عکس: سیما خلیلی یکی از سکنه خیابان جمهوری

 

عکس خوانندگان

عکس خوانندگان

 

عکس خوانندگان

عکس خوانندگان