خرس سیاه آسیایی در آستانه خواب ابدی

استان کرمان یکی از گسترده ترین و متنوع ترین گونه های حیات وحش کشور را در خود جای داده است و وسعت و اقلیم متفاوت موجود در این استان شرایطی را مهیا کرده است که بسیاری از حیوانات نادر و منحصر به فرد از جمله یوزپلنگ ، گوره خر آسیایی و خرس سیاه آسیایی و بسیاری از جانداران منحصر به فرد دیگر در این عرصه به حیات خود ادامه دهند اما نکته نگران کننده این است که امروز نام بسیاری از این جانداران در لیست حیوانات در حال انقراض قرار گرفته است و ادامه خشکسالی از یک سو و از سوی دیگر دخالتهای انسانی و عدم برنامه ریزی مناسب برای حمایت از این جانداران ادامه حیات آنها را در استان کرمان با مشکل مواجه کرده است.

خرس سیاه آسیایی یا همان خرس یقه دار از جمله جاندارانی است که تا چند سال قبل تصور می شد منقرض شده است و هیچ شواهد مستندی دال بر ادامه حیات این حیوان وجود نداشت اما فردی به صورت اتفاقی در هنگام گشت و گذار در کوهستانهای جنوب کرمان موفق شد فیلمی از این حیوان که تصور می شد حیاتش در این منطقه منقرض شده است ضبط کند و شگفت اینکه از آن پس گزارشهای متعددی دال بر وجود این حیوان در مناطق دیگر دریافت شد و گسترده حضور این جاندار به استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز رسید.

فسیل زنده ای که فراموش شد

در این زمان بود که دوستداران محیط زیست بر ضرورت حفاظت از این حیوان تاکید کردند و مسئولان از اجرای طرحهای مطالعاتی در خصوص زندگی و مهاجرت این حیوان خبر می دادند اما مدتی طول نکشید که بار دیگر این حیوان فراموش شد و دیگر خبری از این حیوان به گوش نرسید.
 
 
این درحالی بود که خشکسالی و کاهش منابع تغذیه ای و همچنین تخریب محیط زیست این حیوان توسط انسان و افزایش تعارضات، خرس سیاه آسیایی را بیش از گذشته در معرض انقراض قرار داده است.
 
خشکسالی و کمبود منابع تغذیه ای به شدت حیات حیوان را تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه زیستگاههای خرس سیاه در معرض تخریب قرار گرفته است و این حیوان که سالهای زیاد خود را از معرض دید انسان دور نگه داشته بود امروز برای تهیه منابع تغذیه مجبور است به حواشی روستاهای و محل زندگی انسانها نزدیک شود و در این میان نباید از تعرض انسان نیز به محیط زیست این حیوان به سادگی گذشت.


ادامه مطلب  ......
Posted in: دسته‌بندی نشده