سفره هاي آب زيرزميني؛ طلاي ناب آيندگان !

ما ايرانيها در سرزميني زيست مي كنيم كه بيش از نود درصد آن را اقليم خشك و نيمه خشك در بر گرفته است؛ اين چالشي است كه مديريت خردمندانه آب را از تك تك ما ايرانيها طلب مي كند. در جهان امروز استفاده بهينه از منابع آب به يكي از راهبردي ترين روش هاي مديريت كلان سرزمين بدل شده است.همانطور كه مي دانيد آب حياتي ترين عنصر براي تمامي زيستمندان زمين به شمار آمده كه كمبود آن مي تواند سبب بروز مشكلات حاد حياتي شود؛ بر بنياد تحقيقات به عمل آمده از سوي كنشگران عرصه علم حجم آب شيرين موجود در جهان بسيار كم است زيرا 97 درصد از منابع آب زمين در اقيانوسها، دو درصد آن در كوههاي يخي و كمتر از يك درصد آن قابل شرب است.

اين در حالي است كه ذخاير آب شیرین جهان به دلايلي همچون گرمايش زمين، استفاده هاي بي رويه و البته افزايش روز افزون جمعيت هر سال كاهش می یابد و بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته تخمين زده مي شود كه تا ٢٥سال آينده نیمی از جمعیت جهان با مشكل كمبود آب شیرین مواجه خواهند شد؛ شوربختانه اكنون يك ميليارد نفر در جهان به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند و روزانه بيش از پنج هزار نفر به خاطر استفاده از آب هاي ناسالم جان خود را از دست مي دهند كه در اين بين سهم كودكان بسيار چشمگير است.

از سوي ديگر ميانگين آب مصرفي سرانه جهان در حدود ۵۸۰ متر مکعب براي هر نفر در سال بر آورد شده است که اين رقم در ايران حدود ۱۳۰۰ متر مکعب حساب شده كه اين امر بيانگر اتلاف منابع آب و هدر رفت حياتي ترين عنصر حيات است. همانطور كه در بالا نيز ذكر شد ما در سرزميني زيست مي كنيم كه شرايط اقليمي خاصي داشته و در اكثر ماههاي سال با خشكسالي متوسط و حتي شديد دست به گريبانيم؛ اين در حالي است كه در بسياري از استانهاي كشور نرخ تبخير بسيار بالاست، به همين دليل ما نيازمند يك تغيير نگاه اصولي بر اساس توانايي هاي سرزمين هستيم؛ استفاده بهينه از داشته هاي آبي ايران مي تواند شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما را تضمين كرده و براي آيندگان نيز سرزميني مطمئن را در پي داشته باشد.

ما مي توانيم با استفاده از راهكارهايي كم هزينه اما پر سود شرايط خاص جغرافيايي ايران را به نفع خودمان تغيير دهيم؛ بر اساس آمارهاي منتشر شده استاندارد بارش در ايران 250 ميلي متر است كه يك سوم استاندارد جهاني است، پس راهي جز حركت به سمت صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي نبايد در سبد اولويت هاي زندگيمان قرار داشته باشد. اين در حالي است كه مي توانيم در داخل خانه هاي خويش اقداماتي را انجام دهيم كه منجر به صرفه جويي معجزه آسايي شود؛ به عنوان مثال نصب دوش پر فشار در داخل حمام مي تواند 11 ليتر آب در دقيقه را حفظ كند.

يكي از نكاتي كه بايد همواره بدان توجه داشته باشيم مراقبت از شير هاي آب خانه است؛ زيرا چكه كردن يك شير آب مي تواند در طول يك سال 12 هزار ليتر آب سالم را از دسترس خارج كند؛ حال حساب كنيد در كلان شهري همچون تهران در هر خانه تنها يك شير چكه كند؛ به نظر شما در طول يك سال چقدر آب سالم تلف خواهد شد !؟ از سوي ديگر در جهان امروز موضوع « بازيافت آب » به يكي از مهمترين برنامه هاي راهبردي بسياري از كشورها مبدل شده است زيرا با شرايط فعلي مي تواند از هدر رفت آب جلوگيري كرده و از هزينه هاي اقتصادي كارگاه ها و كارخانجاتي كه با آب سر و كار دارند، بكاهد. در همين راستا پيشنهاد مي شود براي شست و شوي ماشين همواره به كارواش برويم؛ زيرا اين واحدهاي خدماتي از آب شرب استفاده نمي كنند كه اين خود اقدامي بسيار موثر و قابل ستايش است.

در سرزمين ايران حفاظت از سفره هاي آب زيرزميني يكي از اصلي ترين مواردي است كه بايد از سوي متوليان امر مورد توجه بيشتري قرار بگيرد زيرا سقوط اين سفره هاي گران بها سبب سقوط اقتصادي هر سرزميني خواهد شد. از سوي ديگر سرزمين زاگرس با تامين 40 درصد آب ايران از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار است به همين دليل بايد از جنگلهاي بلوط اين ناحيه كه سبب نگه داشت آب مي شوند بيش از پيش حفاظت كرد. بدون شك حفظ منابع آب به خصوص سفره هاي آب زيرزميني مي تواند در آينده اي نچندان دور براي آيندگان حكم طلا را داشته باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده