نمودار پرتو فرابنفش – تهران – ده تیر 81 تا دیروز

 

این قضیه ی پرتو فرابنفش به شدت ذهنم را مشغول کرده است.  روی وب جستجویی کردم و به این سری زمانی رسیدم از داده های مرتبط بامیزان پرتو فرابنفش در تهران که از سال 2002 تا دیروز به صورت روزانه ثبت شده است. البته در بین داده ها یک سری موارد مفقوده هم وجود دارد. از ایران تنها داده ها برای تهران ثبت شده است هرچند می توانید سری زمانی سایر شهرها را اینجا ببینید. 

نکته ی قابل توجه در این سری زمانی این است که وقتی داده های تهران را برای این دوره ی تقریبا نه ساله رسم می کنید متوجه می شوید که هر سال برای یک دوره ی نسبتا طولانی میزان پرتو در سطح بسیار بالایی قرار دارد و جالب اینجا است که شرایط فعلی تهران بدترین شرایط حتی در این دوره ی ده ساله هم نیست و در سال های گذشته در موارد متعدد میزان پرتو از میزان فعلی آن بالاتر بوده است.

راستش این احتمال را می دهم که شاید من شاخص را اشتباه انتخاب کرده ام. اگر از دوستان کسی اطلاع دقیق تری دارد خبرم کند.

 

 برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

 

نمودار پرتو فرابنفش - تهران - ده تیر 82 تا دیروز