همايش ملي فناوري هاي نوين در كنترل آلودگي هاي محيط زيست

دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در كنترل آلودگي هاي محيط زيست هشتم الي دهم اسفند ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد. جلال شايگان استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت - گروه مهندسی محیط زیست و دبير اين همايش با بيان اين موضوع كه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از جنبه های غیر قابل اغماض در امر توسعه پایدار مطرح است درباره اين همايش اينگونه آورده است كه « استفاده از فناوری های مختلف همچون انواع روش های زیستی و شیمیایی در پالایش و کنترل آلودگی های محیط زیست به کار گرفته شده است. در ایران نیز با شتاب گرفتن فرایند صنعتی شدن کشور و لزوم توجه بیشتر به توسعه پایدار همراه با الزامات اقتصادی، نیاز به استفاده از فناوری های کارآمد و نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست  بیش از پیش احساس می شود.این همایش بر آن است تا فضایی فراهم آورد که در آن یافته­ها و تجربه­های پژوهشگران و دست اندرکاران سازمان­ها و صنایع در مواجهه با آلاینده های زیست محیطی و پالایش و کنترل آن ها، در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

با فرآیند صنعتی شدن کشور موضوع حفظ محیط زیست از اهمیت روزافزونی بـرخوردار شده است. مشکلات چالش برانگیزی که اکنون در این رابطه با آن مواجه می‌باشیم و همچنین عدم آشنائی مهندسین با فناوری های نوین پالایش و کنترل آلودگی های محیط زیست و عدم وجود استانداردهای لازم، دانشگاه صنعتی شریف را بر آن داشت که برنامه‌ای مدون برای برگزاری سالانه همایش و کارگاه های آموزشی در ارتباط با فناوری های پالایش و کنترل آلودگی های محیط زیست طراحی و اجرا نماید. در همین راستا و طی برگزاری موفق اولین همایش در خردادماه سال 1390، دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد با یاری خداوند، امسال برای دومین بار همایش را در اسفندماه برگزار نماید.

هدف اصلی این همایش معرفی و آموزش مؤثر و اقتصادی فناوری های پالایش و کنترل آلودگی های محیط زیست با رویکرد مهندسی و به ویژه فناوری های نوین باتوجه به  اصول، استانداردها و مقررات پذیرفته شده بین‌اللملی است. فناوری های پالایش اگرچه به نوعی درمان محسوب می شوند تا پیشگیری، ولی به هر حال نقشی اساسی در حفظ محیط زیست دارا هستند. همچنین تلاش می گردد تا در کارگاه های آموزشی همایش، آخرین دستاورردهای مرتبط با این فناوری ها در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. »

محورهای اصلی همایش عبارتند از:

یافته های پژوهشی در کنترل آلودگی های محیط زیست (آب، خاک، هوا و صدا(

آلودگی های نفتی و کنترل آن در محیط

دستاوردهای متخصصان صنعت در کنترل و پیشگیری آلودگی های صنایع

مدل سازی و شبیه سازی روش های تصفیه آلاینده ها در محیط زیست

فناوری های سبز و انرژی های نو

انرژی و محیط زیست

اقتصاد و محیط زیست

نقش قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط در کنترل آلودگی های محیط زیست

...

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين همايش به نشاني مجازي آن مراجعه نماييد.

Posted in: دسته‌بندی نشده