برآورد خسارت به منابع طبیعی – 5

معادن نیز با همین وضعیت و مخصوصاً در حالیکه تولید وعرضه مواد معدنی در بازار تقاضایی ندارد و یا قیمت تولید تمام شده بسیار بالا  و قابل رقابت در بازار جهانی نیست، با طی مراحل صدور پروانه اکتشاف ، مراحل اخذ موافقت  از مدیریت منابع طبیعی را بر روی میز بررسی و تجویز ورود می گذارد تا پروانه  اکتشاف را به پروانه بهره برداری تبدیل کند و گاهی

Posted in: دسته‌بندی نشده