پیروزی مخالفان یک سد

در روز 16 آگوست (26 مرداد)، پس از حدود ده سال کارزار بر ضد سد لا پورتا (La Porta Dam)، ساخت این سد رسما لغو شد. این، یک پیروزی شگفت آور برای جامعه های محلی در مکزیک، به ویژه برای “شورای صاحبان زمین های مشترک” و “جوامع مخالف سد لا پورتا” که از ابتدا با این پروژه مخالف بودند؛ و نیز یک پیروزی برای جنبش بزرگ تر آمریکای لاتین برای حفاظت رودخانه ها و حقوق بشر است. قرار بود که سد لا پورتا نهصد مگاوات برق تولید کند و در 28 کیلومتری شهر آکاپولکو، روی رودخانه ی پاپاگایو ساخته شود. این سد در صورت ساخته شدن، هفده هزار هکتار زمین را غرق و 25000 نفر را جابجا می کرد و بر زندگی 75000 نفر در پایین دست تاثیر می گذاشت.Rodolfo (far left) speaking with activists from Mexico, Uganda, Colombia and the Philippines during Rivers for Life 3.

سد لا پورتا، از ابتدا با مخالفت های بسیار روبرو شد؛ در 28 جولای 2003 کشاورزان سه روستا از فعالیت مهندسان کمیسیون فدرال برق که بدون مجوز قانونی وارد زمین های مشترک شده بودند، جلوگیری کردند. کمیسیون، بی آن که روند جبران زمین طی شده باشد و بی آن که مجوزهای محیط زیستی گرفته شده باشد، هزاران درخت را قطع کرده بودند – که جرمی فدرال تلقی می شود- و اقدام به جاده سازی و ورود ماشین الات سنگین کرده بودند. کمیسیون، ماشین های خود را بیرون برد و دیگر نتوانست بازگردد. در ژانویه ی 2006 یک دادگاه مکزیک اعلام کرد پاره ای مشاوره های کمیسیون نامعتبر بوده است. اعتراض ها و پی گیری های بعدی سرانجام سبب شد که فرماندار منطقه و  سازمان “جوامع مخالف سد لا پورتا” یک توافق نامه امضا کنند که در آن فرماندار اظهار داشته که با رییس جمهور دیدار خواهد کرد و توضیح خواهد داد که اگر ساختن سد بر محیط زیست اثر داشته باشد، اگر حقوق ساکنان منطقه به شکل عادلانه ای جبران نشود، و اگر جامعه های متاثر از سد، ساخت آن را تایید نکنند، این سد ساخته نخواهد شد.

این پیروزی به مردم خستگی ناپذیری که بر ضد ساخت آن سد مبارزه کردند، و به همه ی کسانی که در سراسر جهان بر ضد طرح های ناعادلانه می جنگند، تعلق دارد.

منبع: internationalrivers.org

http://www.internationalrivers.org/blogs/244/hasta-la-victoria-la-parota-dam-cancelled#comment-532