جوجه آوری فلامینگوها در تالاب مهارلو

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس از جوجه آوری فلامینگوها در تالاب مهارلوبرای اولین بار خبر داد. حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: در راستای طرح بررسی جوجه آوری فلامینگو در کشور پایش میدانی تالاب ها در فصل جوجه آوری انجام شد و طی چهار ماه زیستگاههای احتمالی جوجه آوری فلامینگو توسط کارشناسان محیط طبیعی استان درتالاب های کمجان، طشک، درودزن و مهارلو مورد بررسی میدانی قرار گرفت که خوشبختانه کلونی جوجه آوری فلامینگو مشتمل بر 260 لانه در تالاب مهارلو یافت گردید.

وی افزود: تالاب مهارلو یکی از زیستگاههای تالابی ارزشمند در استان فارس است و از زیستگاههای حائز اهمیت زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان به شمار می رود. در گذشته تالاب های ارومیه و بختگان دو زیستگاه اصلی جوجه آوری گونه فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus ruber در ایران بوده اند که در پی خشک شدن این دو تالاب با توجه به بررسی های انجام شده مدتها گزارشی از جوجه آوری فلامینگو در ایران وجود نداشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس عنوان کرد: گزارش جوجه آوری فلامینگو در فارس اولین گزارش موثق از جوجه آوری این پرنده در کشور در سالهای اخیر است، وجود کلونی 260 لانه ای در این تالاب گواهی بر این واقعیت است که امنیت زیستگاه به خوبی تامین و با افزایش حضور محیط بانان و تهیه و ایجاد تجهیزات و امکانات به این حیات وحش شرایط برای زاد و ولد و زندگی آرام این گونه ارزشمند فراهم شده است.

وی در ادامه مهمترین اقدامات حفاظتی این اداره کل برای حفاظت از این گونه ارزشمند را ارتقای سطح حفاظتی منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده و تهیه و اجرای طرح مدیریت تالاب با رویکرد اکوسیستمی و مدیریت فعالیت های انسانی در محدوده این تالاب اعلام کرد و گفت: توقع داریم تمامی مردم و دستگاههایی که فعالیت آنها با اکوسیستم تالاب مهارلو ارتباط دارد حتما تداوم حیات این زیستگاه ارزشمند را در فعالیت های خود مد نظر داشته باشند تا شاهد احیا کامل تالاب مذکور در آینده ای نزدیک باشیم.

Posted in: دسته‌بندی نشده