داده های رایگان از انتشار گازهای گلخانه ای

 

یکی از معتبرترین مراکز پژوهشی استرالیا، داده های یک دوره ی 35 ساله از برخی متغیرهای اقلیمی را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داد. این مجموعه که حدود سه میلیارد داده را پیرامون گازهای مختلف گلخانه ای در خود جای داده است در تلاش است تا زمینه افزایش دسترسی عمومی را به اطلاعات اقلیمی فراهم کند.

داده های ارائه شده یکی از بهترین مجموعه داده های موجود در این حوزه است. محققین این مرکز بر این باورند که افزایش شفافیت و سطح دسترسی عمومی باعث بیشتر شدن آگاهی مردم و همچنین اعتماد آن ها به نتایج و خروجی های علمی خواهد شد.

این سایت از این آدرس قابل دسترسی است. خبر از اینجا است. نمودار زیر نمونه ای از افزایش تمرکز دی اکسید کربن را در یک دوره ی هزار ساله (مشاهده و بازسازی شده) نمایش می دهد.

 

 

گازهای گلخانه ای