احیای تالابها اولویت محیط زیست فارس

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس گفت: یکی از اولویتهای معاونت طبیعی محیط زیست در سال جاری احیای تالابهاست. محسن جعفری نژاد در رابطه با اینکه یکی از اولویتهای معاونت طبیعی محیط زیست در سال جاری احیای تالاب هاست، افزود: یکی از مباحثی که در همایش معاونان محیط زیست در ارومیه مورد توجه قرار گرفت مباحث مربوط به احیای تالابها در کشور است.

وی بیان کرد: با توجه به موضوعاتی که طی مدت اخیر دریاچه ارومیه با آن گریبانگیر بوده و مشکلات ناشی از خشک شدن این دریاچه در همایش مذکور مقرر شد که احیای دریاچه های خشک شده در کشور در دستور کار معاونت حوزه محیط طبیعی قرار گیرد.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس ادامه داد: در این راستا مقرر شده که محیط زیست بحث حقابه دریاچه ها به ویژه دریاچه بختگان، طشک و پریشان در استان فارس را از طریق وزارت نیرو پیگیری کند تا این تالابها از این وضعیت نجات پیدا کنند.

جعفری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حقابه به تنهایی دردی از دریاچه ها دوا نمی کند، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید برای احیای تالابها در دستور کار قرار گیرد موضوع مدیریت مصرف آب در استان فارس است از این رو ضروری است سازمانها ذی ربط در این خصوص اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی چاه غیر مجاز در استان فارس حفر می شود که برداشت آب از طریق این چاه ها مشکلاتی را به وجود آورده است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس با اشاره به وضعیت استان در حوزه کشاورزی گفت: در این راستا وزارت جهادکشاورزی و مسئولان جهاد کشاورزی در استان فارس باید به منظور مدیریت مصرف آب و کنترل و نظارت بر روی این موضوع اقدام کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده