برای همیشه به ذبح حیوانات در اماکن ورزشی پایان دهیم

امروز در رسانه های فارسی زبان خبری منتشر شد که در آن «لوید ساموئل» بازیکن خارجی تیم استقلال تهران در گفتگویی با نشریه انگلیسی زبان Four Four Two از کشتن گوسفند در تمرین تیم استقلال به عنوان شوک فرهنگی نام برده بود.
او در بخشی از این مصاحبه گفته: " پیش از شروع بازی ناگهان با مراسم قربانی کردن گوسفندی برای خوش شانسی و کسب پیروزی تیمش مواجه شده و قبول این مسئله بدون هیچ پیش زمینه ای برایش کار ساده ای نبود:«آنها برای خوش شانسی گوسفند قربانی کردند . بعد از باخت در یکی از بازیها ، گوسفندی خریدند و برای اینکه بخت تیم باز شود بازیکنان باید داخل خون آن گام برمی داشتند اما من این کار را انجام ندادم. دوست نداشتم کاری برخلاف اعتقادات آنها انجام دهم ولی این کار از من بر نمی آمد. جالب بود که پس از این کار بازی بعدی را بردیم."
نکته جالب آنست که گویا خود این بازیکن نیز اثر این کار را باور کرده است و گفته این کار باعث شده است که بازی بعدی را ببریم!!
کشتن حیوانات در محیط های ورزشی به هر شکلی مذموم و اشتباه است. علاوه بر اشکالات فراوان بهداشتی و همچنین ترویج حیوان آزاری، کشتن حیوانات در محیط های ورزشی، برای ورزش ما که این روزها ادعای حرفه ای شدن دارد و پای بازیکنان و مربیان خارجی به آن باز شده است، یک نکته منفی و ضد اخلاقی محسوب می شود.
کشتن حیوانات در محیط های ورزشی از نگاه بازیکنان و مربیان خارجی شاغل در ورزش ایران به عنوان عملی خرافی و حیوان ستیزانه برداشت می شود و باعث ایجاد لطمه به سیمای فرهنگ و بویژه ورزش ایران در سطح بین المللی خواهد شد.
پیش از این در مورد جلوگیری از ذبح حیوانات در محیط های ورزشی نوشته بودم و از دوستداران حیوانات و محیط زیست دعوت کرده بودم اعتراض خود را نسبت به این مساله نشان دهند. امیدوارم از این پس شاهد اقدامات جدی برای مقابله با این عمل باشیم.

Posted in: دسته‌بندی نشده