ورود براي همه آزاد است الا م‍ژگان جمشيدي !

مي گويند روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن! در واقع روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.

اما متاسفانه روابط عمومي سازمان محيط زيست مدتي است كوشش مي كند در بخش رسانه ،‌برخي خبرنگاران از جمله نگارنده و خبرنگاران سبزپرس را حذف كند تا شايد مهر تاييدي زده باشد بر تلاش هاي خستگي ناپذيرش در ارتقا آگاهي هاي زيست محيطي. ظاهرا مشكل فرهنگ سازي زيست محيطي در جامعه يعني امر اطلاع رساني داره با حذف من يه نفر حل مي شه!

امروز بعد از ماهها كه از شركت در برنامه هاي خبري سازمان محيط زيست منع شده ام و دعوت نمي شوم، ‌به احترام دكتر محمدي و دعوت شخص ايشان كه مطابق سنت هر ساله براي برگزاري كارگاه راپمي از كويت به ايران آمدند راهي سازمان شدم تا ديداري با ايشان تازه كنم . هر چند ايشان نمي دانست كه من ظاهرا ممنوع الحضور در سازمان هستم  اما مرا به اتفاق چند تن ديگر از چند روز قبل در جريان برگزاري اين كارگاه در ايران قرار داده بودند .

راهي سالن اجتماعات معاونت محيط زيست دريايي شدم كه متاسفانه يا خوشبختانه احدي از كارمندان تازه وارد روابط عمومي مانع حضورم شد . بلافاصله با اطلاع تلفني اي كه اين فرد به مقام مسئولش داده بود، كه فلاني آمده، مقام مسئول روابط عمومي يعني آقاي اسفندياري بيرون آمد و  گفت: من را بيرون خواستند كه اجازه ورود شما را به سالن ندهم !

البته من هم ناراحت نشدم چون اگر جز اين بود بايد تعجب مي كردم!

ولي حقيقتا از اين همه هنر روابط عمومي در سازماني كه متولي اشاعه فرهنگ زيست محيطي در جامعه است و امروز مقام مسئولش اعلام كرد كه سازمان با ۱۴۰ خبرنگار تخصصي محيط زيست ارتباط دارد ،‌شگفت زده شدم .

شايد من جزء اين ۱۴۰ خبرنگار نيستم!

ناگفته نماند تا بوده همين بوده ،‌فقط هر سال كمي بدتر از سالهاي قبل مي شود ! كه ما هم ديگر عادت كرديم! تنها تفاوتش با رفتارهاي قبلي ها اين است كه قبلي ها ديگر مانع ورودمان به سازمان نمي شدند و اگر حرفي داشتند حاضر مي شدند رودررو حرف شان را بزنند . حالا اين حرف ها گاهي نفرين بود و گاهي اتهام و برچسب . ولي باز هم گلي به گوشه جمال قبلي ها كه همين نفرين و اتهام را هم جلوي روي خود آدم مي زدند و البته بعد هم عذرخواهي مي كردند!

علي ايحال،‌خواستم بگويم ،‌ نقش روابط عمومي در يك سازمان دولتي اينقدرها هم كم رنگ نيست! اينقدر اين سمبه پر رنگ و پر زور است كه بتواند با سياه نمايي هاي خود ،‌ گاه يك خبرنگار محيط زيست با سابقه ۱۲ ساله را با وجود تمامي همكاري هاي قبلي در سازمان متبوع ،‌ در بين ۱۴۰ خبرنگار محيط زيست ـ كه البته اگر وجود داشته باشند!!!ـ ناديده بگيرد،‌از حضور در نشست ها حذفش كند و حتي جلوي در مانع ورودش شوند!

خب بلاخره اين هم يك جور روابط است كه اسمش رو ديگه روابط عمومي نمي ذارن و مي شه گفت روابط خصوصي سازمان!

علي ايحال از دكتر محمدي عزيز از راپمي و آقاي دكتر كرباسي معاون محترم محيط زيست دريايي به خاطر حسن نيت شان سپاسگزارم. همينطور همه همكاران محترم محيط زيست دريايي و ساير همكاران سازماني كه امروز بعد از مدتها در راهروهاي سازمان ديدم و هميشه ادب و احترام در مرامشان بوده و منو شرمنده محبت شان كردند.

Posted in: دسته‌بندی نشده