تغییر در تابستان

 

چند روز دیگر فصل تابستان شروع می شود. تابستان اصولا در تابستان آغاز می شود هرچند بررسی ها نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور تابستان ممکن است زودتر از تابستان آغاز شود. بر اساس مطالعه ای که به زودی منتشر خواهد شد و می توانید جزییات آن را اینجا مطالعه کنید پیش بینی می شود فصل تابستان در بخش های مختلف زمین برای همیشه به زمان جدیدی منتقل شود. 

 

 

جابجایی به تعادل جدید

 

 

این پژوهش با استفاده از حدود پنجاه مدل اقلیمی به این نتیجه رسیده اند که به احتمال پنجاه درصد مناطق حاره ای در بیست سال آینده تغییر غیرقابل بازگشت تابستان را تجربه خواهند نمود. این تغییر در بخش های شمالی تر مثل اروپا یا آمریکای شمالی حدود چهل تا پنجاه سال به طول خواهد انجامید.

شاید بد نباشد یادآوری کنم که جابجایی دائمی فصول با تغییرات جزیی در آغاز و پایان فصول متفاوت است. به عنوان مثال حسب شرایط مختلف آب و هوایی، ممکن است فصل گرما در یک منطقه چند روزی زودتر و یا دیرتر آغاز بشود و سیستم های اکولوژیک هم حسب ساختار سازگارشان قادر خواهند بود تا خود را با شرایط جدید منطبق کنند. اما وقتی جابجایی دائمی رخ می دهد شرایط بسیار متفاوت است. در چنین حالتی اجزا سیستم ممکن است دیگر قادر به سازگاری نبوده و یا حتی توان بقای خود را از دست بدهند. تفاوت این دو مثل این است که قرار باشد یکی از خیابان های اصلی شهر برای یک هفته تعطیل باشد یا برای همیشه. یک هفته تعطیل بودن یک خیابان باعث افزایش ترافیک در معابر اطراف خواهد شد و سرعت حرکت را کاهش خواهد داد. اما بسته شدن خیابان اصلی برای همیشه می تواند باعث افزایش تدریجی تصادفات، از بین رفتن مراکز تجاری خیابان مذکور، افزایش میزان جرم و ... گردد. 

جابجایی دائمی فصل تابستان می تواند پیامدهایی از این دست را به همراه داشته باشد.

فکر می کنم این خبر برای بچه های مدرسه ای خیلی خوشحال کنند باشد. شاید به همین حساب تعطیلات تابستانی شش ماه بشود.