وضعیت دمای هوا تا سال2050/ کدام کشورها سهم بیشتری در انتشار کربن دارند

انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی در سطح جهان در سال 1992 بیش از 48 درصد بوده است، زمانی که نخستین اجلاس زمین در شهر ریو برزیل برگزار شد، اجلاس تاریخی که دولتها طی آن توافق کردند که انتشار کربن را به منظور جلوگیری از تغییرات جوی مخاطره آمیز کاهش دهند.

در سال 2010 آخرین سالی که این ارقام مورد بررسی قرار گرفت، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که جهان 31.8 میلیارد تن انتشار کربن از طریق مصرف انرژی داشته است که این امر نسبت به سال قبل از آن 6.7 درصد افزایش یافته و به نحو چشمگیری بیشتر از آمارهای پیشین است که قبلا منتشر شده بود.

در سال 2010 همچنین 30.6 گیگاتن دی اکسید کربن در نتیجه سوخت فسیلی منتشر شده است.

افزایش مصرف سوخت فسیلی در این مقیاس موجب می شود که دمای هوای زمین تا سال 2050، 2 سانتیگراد از شرایط کنونی گرم تر شود و میزانی که براساس تخمین دانشمندان حد ایمن بوده و فراتر از آن تغییرات جوی فاجعه آمیز و غیرقابل بازگشت می شود.

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، انتشار دی اکسید کربن از آمریکا افزایش خود را از سر گرفته است و پس از یک کاهش کوتاه که به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال 2008 دوباره افزایش یافته است. این افزایش به رغم تبلیغات گسترده ای صورت گرفته که گفته می شود آمریکا سوخت خود را از ذغال سنگ به گاز که اقتصاد انرژی آمریکا را تحت تسلط دارد، تغییر داده است و زمانی که این سوخت برای انرژی مورد استفاده قرار می گیرد انتشار کمتری خواهد داشت.

در سال 2006، کشور چین جایگاه تاریخی آمریکا را به عنوان بزرگترین انتشار دهنده کربن گرفت و در داشتن این جایگاه تا سال 2010 نیز با آمریکا رقابت کرد و در حال حاضر می توان گفت که انتشار کربن این کشور از سال 1992 افزایش 240 درصدی داشته است. این ارقام چین را مسئول یک چهارم از کل انتشار کربن ناشی از انرژی در سطح جهان می کند، یعنی در جایگاهی 48 درصد بیشتر از آمریکا قرار دارد.

در این میان گفته می شود که انتشار کربن بریتانیا در سال 2010 نسبت به سال 1992 کاهش هشت درصدی داشته است.

ارقامی که بریتانیا را در جایگاه دهم جدول انتشار دهندگان کربن قرار می دهد. این درحالی است که همین کشور در سال 1992 در جایگاه هفتم قرار داشت.

Posted in: دسته‌بندی نشده