آیا زمین خواری جرم است ؟ – 27

چرا برای برخی افعال مجرمانه در نظام قضائی کشور مکانیسم برخورد مناسبی طراحی نشده است و موارد برخلاف قانون در حین اجرا برای هدایت در مسیر صحیح بازرسی نمی شوند و بازرسی درون تشکیلاتی در بعد از انقلاب بی مایه و کم اثر شده است و جای خود را برون از تشکیلات به سازمان بازرسی و درون تشکیلات به  ارزیابی عملکرد  داده