وبلاگ خبری و علمی انجمن ايرانی اقليم شناسی

 

امروز در حین جستجو برای مطالب جدید به این پایگاه رسیدم: وبلاگ خبری و علمی انجمن ايرانی اقليم شناسی که وابسته به انجمن ایرانی اقلیم شناسی است و بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت آن به مدیریت آقایان دکتر بهلول عليجانی، دکتر سعيد جهانبخش، دکتر حسين عساکره، دکتر هوشمند عطايي و دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان فعالیت می کند.

دیدن این پایگاه به عنوان یک مرجع خوب علمی خبری در حوزه ی مباحث تخصصی اقلیمی بسیار خوشحالم کرد. در حال حاضر پایگاه گروه های مختلفی را مانند بحث های علمی، معرفی کتاب و انجمن ها، اخبار علمی و همایش ها و کنفرانس ها راه اندازی کرده است. اگر به بخش کنفرانس ها بروید فراخوان های متعددی درج شده است که به نظرم برای دوستان متخصص جذاب باشد.

برای اعضای این انجمن و این پایگاه خبری و علمی آرزوی موفقیت دارم.