تغییر اقلیم و پرندگان مهاجر کردستان

 

پیش از این اشاره کرده ام که یکی از نشانه های تغییر اقلیم، تغییر در محل رشد گیاهان و یا سکونت حیوانات است که گاه به دلیل از بین رفتن شرایط زندگی و یا جابجایی فصول و خصوصا شروع زودهنگام و یا تاخیر فصول سرد و گرم به وجود می آید. در همین رابطه این خبر ایرنا باید برایتان جالب باشد.

معاون محيط زيست طبيعي و زيستگاه هاي اداره كل محيط زيست كردستان گفت: بر اثر تغييرات اقليمي و آب و هوايي جمعيت پرندگان مهاجر به كردستان كاهش يافته است.
طيب محمودي روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: تغييرات فصلي، جابحايي خط برف و افزايش گرد و غبار از جمله عواملي بوده اند كه جمعيت پرندگان مهاجر را به كردستان كاهش داده است.

در این نمونه و حسب همین میزان اطلاع موجود، اگر گرد و غبار را یک پدیده ی مستقیما ناشی از تغییرات اقلیم ندانیم، می توان گفت بحث جابجایی فصول و خط برف می تواند در بلندمدت ناشی از افزایش دما باشد.

نکته ای که در این نوع اظهارنظرها همیشه مفقود است ارائه ی جزییات علمی است که نشان بدهد میزان حساسیت پرندگان مهاجر در این منطقه به دما و تغییر فصول چگونه است؟ آیا در منطقه ی مورد نظر اصلا روند اقلیمی مشاهده می شود؟ آیا آمار پرندگان مهاجر جایی ثبت می شود؟ آیا در سایر نقاط جهان نمونه های مشابهی وجود دارد؟

پاسخ به چنین سوال هایی است که ارزش علمی اظهارنظر فوق را خصوصا برای سیاستگذاری افزایش می دهد.