تاثیر کربن سیاه تولید شده در اطراف تهران بر آلودگی هوای پایتخت

ذرات کربن سیاه به عنوان یکی از آلاینده‌های هوای شهر تهران مورد پایش قرار می‌گیرند. اما منابع انتشار این ذرات کدام هستند؟