قضیه معدن‌خواری در استان مرکزی چیست؟

مدیرعامل سازمان مردم نهاد کیمیای سبز استان مرکزی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان مرکزی از یک معدن خواری هولناک و صدور مجوز معدن مس در ۴۸۰۰ هکتار از زیستگاه های ارزشمند گونه‌های گون و بادامچه با دور زدن قانون توسط مدیران مرتبط سخن گفته و آنرا مصداق نقض حقوق عامه و تخریب عرصه‌های بکر طبیعی دانسته است.