بایکوت خبری سازمان محیط زیست/با مسببان حادثه دریاچه ارومیه برخورد کنید

تشکل‌های رسانه‌ای برای پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بیانیه دادند.