تسلیت رئیس سازمان سینمایی برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

رئیس سازمان سینمایی در پیامی، درگذشت دو خبرنگار ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست را تسلیت گفت.