دمای سطح آب دریاچه ی ارومیه در حال افزایش است

 

چند روز قبل مطلبی نوشتم در مورد افزایش دمای سطح آب دریاچه ها در سطح دنیا. بر اساس این مطالعه دمای سطح آب دریاچه ها در سطح دنیا به طور متوسط از 1985 در هر دهه (تاکید می کنم هر دهه) حدود نیم درجه افزایش داشته است. حداکثر افزایش دمای ثبت شده برای یک دریاچه در این دوره حدود 1 درجه در هر ده سال بوده است.

همان روز ایمیلی فرستادم برای سایمون هوک (Simon Hook)، پژوهشگر ناسا، که یکی از نویسندگان این مقاله است و از اون خواستم اطلاعات دقیق تری را در مورد دریاچه ی ارومیه برایم بفرستد. متاسفانه ارسال کل داده های بیست و چند سال گذشته از طرف سایمون مقدور نشد اما در ایمیلش برایم نوشت که بررسی هایشان نشان می دهد که دمای دریاچه ی ارومیه در طی دوره ی مربوطه (1.524214093) درجه ی فارنهایت در هر ده سال افزایش داشته است. این عدد معادل حدود 0.8 درجه ی سانتیگراد در هر ده سال است. سایمون اشاره کرده بود که ضریب روند از نظر آماری معنادار بوده است.

به عبارت دیگر سطح آب دریاچه ی ارومیه با روندی بیش از متوسط جهانی در حال گرم شدن است و از 1985 تاکنون (25 سال) به طور متوسط باید حدود 2 درجه سانتی گراد گرم تر شده باشد. یادآوری می کنم که این مطالعه بر اساس دمای استخراج شده از تصاویر ماهواره ای انجام شده است.

امیدوارم کارشناسان داخلی در این زمینه مطالعاتی انجام داده باشند یا بدهند چرا که چنین روندی عامل نگران کننده ی دیگری به شرایط بحرانی دریاچه ی ارومیه می افزاید. مشخصات مقاله ی مورد نظر را برای یادآوری دوباره درج می کنم.

 

Schneider, P. and S. J. Hook (2010). "Space observations of inland water bodies show rapid surface warming since 1985." Geophys. Res. Lett. 37(22): L22405