نجات اورمیه یا اجرای پروژه؟!

 سبز پرس

یک فعال محیط زیست انتقال آب از رودخانه ی ارس به دریاچه ارومیه را کاری نادرست خواند و نتیجه ی این کار را برای دریاچه نامطلوب ارزیابی کرد. بزرگنمایی

 عباس محمدی، فعال محیط زیست و عضو گروه دیده بان کوهستان در گفتگو با سبز پرس گفت: تعدادی رودخانه که آب آنها به دریاچه می ریخت را با سد مسدود کرده اند و به جای باز کردن سدها، می خواهند از چند صد کیلومتر آن سوتر آب وارد دریاچه کنند. 
اوادامه داد: این کار با هر منطقی اشتباه است و هر عقل غیر متخصصی هم به سادگی این موضوع را متوجه می شود. 

 

محمدی با بیان این که مشکل اصلی پدید آمدن چنین شرایطی، هدف شدن خود سد سازی و اجرای پروژه در ایران است، ادامه داد: مدیران وزارت نیرو و مجلسی ها به دنبال اجرای پروژهای بزرگ اقتصادی و ساخت و ساز، و کسب منعفت حاصل از آن هستند و به این امر که آیا با اجرای این پروژه به هدف مطلوبی خواهند رسید یا نه، توجهی ندارند و تنها اجرای پروژه برای آنها هدف غایی است. 
او بر این باور است که اگر مسئولان به فکر دریاچه ارومیه هستند، بگذارند آب رودخانه هایی که به دریاچه می ریزد به آن برگردد.
در جلسه علنی دیروز (25 مرداد) مجلس دوفوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه بررسی شد اما به تصویب نرسید. با این حال این طرح به صورت عادی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان این که «دریاچه ارومیه در حال خفه شدن است»، تحقیق و تفحص از علل خشک شدن دریاچه ارومیه را خواستار شد. 
مجلسی ها می خواهند برای انتقال آب به دریاچه ارومیه یک میلیارد دلار اختصاص دهند در حالی که مخالفان این طرح در مجلس بازکردن دریچه های سدها را بهتر از انتقال آب می دانند.

در همین زمینه: بارور سازی ابرها و نجات اورمیه ، آب منتقل می کنیم…، و: سد سازی و دریاچه ی اورمیه.

Posted in: دسته‌بندی نشده