ساعت زمین؛ هشتم فروردین ماه 1394 / 60 دقیقه برای خانه

اینجا زمین است؛ خانه ای كه ما انسانها را احاطه كرده و به تمامی نیازهای ما پاسخی مثبت داده است.ما انسانها با اقدامات مخرب و زیاده خواهی های تمام نشدنی خویش تعادل بی نظیر زمین را بر هم زده و بدین ترتیب سرنوشت خودمان را به آینده ای نامعلوم گره زده ایم.

ساعت زمین نام برنامه ای است كه از سال ۲۰۰۷ میلادی و در شهر سیدنی استرالیا آغاز شد. در آن زمان دومیلیون و ۲۰۰ هزار نفر چراغ منازل ، ادارات و مراکز تجاری خود را با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به مدت ۶۰ دقیقه خاموشکردند.

امسال نیز به مدت 60 دقیقه از ساعت 20:30 الی 21:30 به این برنامه جهانی همراه خواهیم شد…