به امید روزی که هر ایرانی یک ویلا داشته باشد!

عباس محمدی- سبزپرس

در حالی که واکنش ها به وعده محمود احمدی نژاد مبنی بر بخشیدن هزار متر مربع زمین به هر ایرانی ادامه دارد و قرار است به زودی فاز آزمایشی آن اجرا شود، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این طرح، طرحی غیر کارشناسی است، عده ای نیز در مقابل اعتقاد دارند که این طرح، طرح حساب شده ای است با این توضیح که چنین طرحی می تواند خواسته های تصمیم سازان آن را به خوبی برآورده کند. منتقدان معتقدند که این طرح مانند طرح شکست خورده طوبی تنها پول باد آورده را نصیب یک عده خاص می کند.

 عباس محمدی، از فعالان محیط زیست در گفت و گو با سبزپرس در مورد این طرح می گوید: به نظر من این که عده ای می گویند این طرح، غیر کارشناسی است، غلط است.

او در توضیح گفته خود اضافه کرد: این طرح کارشناسی شده است، نه از آن جهت که عملی است، بلکه از آن جهت که مقصودی که پشت این بحث است می تواند به خوبی حاصل شود.

به گفته محمدی، از یک قرن پیش هر کسی می دانست که ارزش یک قطعه زمین دقیقا به این بستگی دارد که در چه مکانی قرار گرفته باشد، بنابراین این که چه افرادی در فاز آزمایشی این پروژه در چه مناطقی زمین خواهند گرفت، اهمیت می یابد.

او با انتقاد از اجرای چنین طرحی گفت: کسانی که به دلیل داشتن رانت یا بر حسب تصادف در مرحله نخست واگذاری این زمین ها قرار بگیرند، برندگان این ماجرا خواهند بود.

او تاکید کرد که اجرای این پروژه به مانند اجرای پروژه طوبی است که در آن به تعدادی زمین دادند تا در آن ها تولید کشاورزی کنند اما این زمین ها تبدیل به باغ شخصی و ویلا شد. او اضافه کرد که بر اساس این طرح از محل منابع طبیعی عده ای به پول باد آورده می رسند.

به گفته محمدی، سال های سال است که منابع طبیعی و محیط زیست را مال بی صاحبی فرض کرده اند و ان را به صورت درآمد خرج می کنند و گاهی سهمی از این منابع به عموم داده می شود اما در نهایت عده ای خاص، از آن سهم بیشتری می برند./ ن.ح