باشگاه خبرنگاران و نقد فدراسیون

نکته ی مهم: مسوولیت آن چه که در این تارنگار نوشته می شود، بر عهده ی نویسنده ی آن است و به طور مشخص، مطالبی که به قلم من در نقد فدراسیون نوشته می شود، نظر شخصی خودم است و بدیهی است که خود باید پاسخ گوی صحت و سقم آن باشم.

در عین حال این تارنگار آمادگی درج نظر مخالفان بحث های طرح شده را دارد.

عباس محمدی

تارنمای “باشگاه خبرنگاران” گفتگویی تلفنی با من داشت و نظر مرا درباره ی برنامه های کوه نوردی خارج از کشور و مدیریت فدراسیون خواست. متن این گفتگو را که خالی از اشکال نیست، می توانید در اینجا بخوانید. اما لازم به توضیح است که عبارت “شعاعی هزینه های فدراسیون را حیف و میل می کند” از من نیست و فکر می کنم که این، برداشت گزارشگر از گفته ی من است مبنی بر این که هزینه های سنگین برای انجام صعودهای تکراری، کمکی به ارتقای این ورزش نمی کند. در گفتگوی تلفنی امروز صبح با رادیو ورزش هم گفتم که من چون در مورد مسایل مالی فدراسیون اطلاع دقیقی ندارم، از اظهار نظر در این مورد خودداری می کنم.